[чешский] Statni nakladatelstvi detske knihy / Albatros - Serie "Knihy odvahy a dobrodruzstvi" (86 knih) / Серия "Книги о смелости и приключениях" (86 книг) [1954-2001, PDF, DOC, DjVu, CZE]

Статистика раздачи
Размер:  313.3 MB   |   Зарегистрирован:  6 лет 6 месяцев   |   .torrent скачан:  603 раза
Сиды:  1
Автор
Сообщение

TassaElamaOn

Top Seed 02* 80r

Стаж: 6 лет 7 месяцев

Сообщений: 142

flag

TassaElamaOn · 27-Апр-12 21:55 (6 лет 6 месяцев назад, ред. 29-Апр-12 17:19)

 

Knihy odvahy a dobrodružství
Книги о смелости и приключениях


Год выпуска: 1954-2001 г.
Издатель: Státní nakladatelství dětské knihy / Albatros
Категория: Детская литература, Приключения
Язык: Чешский
Формат: PDF, DOC, DjVu
Качество: Изначально компьютерное (eBook)
Кол-во страниц: 20619
ISBN: Нет
Серия: Knihy odvahy a dobrodružství
Описание:
86 Книг из серии "Книги о смелости и приключениях" 1954-2001
Все книги на чешском языке
Edice Albatrosu - Knihy odvahy a dobrodružství (KOD)
Knihy byly vydávány v letech 1954-2007, 210 číslovaných titulů, mnohé v opakovaném nákladu
Список книг:
01 Eduard Bass - Klapzubova jedenáctka / Эдуард Басс - Команда Клапзуба
Год выпуска: 1954
Кол-во страниц: 105
Описание:
Klasický humoristický román ze sportovního prostředí, o tom, jak chalupník Klapzuba vychová ze svých synů slavnou fotbalovou jedenáctku.
Классический юмористический роман из спортивной среды, о том, как дачник Клапзуб воспитывает из своих сыновей игроков знаменитой футбольной команды.
02 František Pilař - Dýmka strýce Bonifáce / Франтишек Пилар - Трубка дяди Бонифация
Год выпуска: 1954
Кол-во страниц: 239
Описание:
Veselá parodie na dobrodružné romány. Hlavní hrdina prožívá napínavou cestu kolem světa za dýmkou strýce Bonifáce.
Веселая пародия на приключенческие романы. Главный герой проживает увлекательное путешествие вокруг света за трубкой дяди Бонифация.
03 Robert Louis Stevenson - Poklad na ostrově / Роберт Льюис Стивенсон - Остров сокровищ
Год выпуска: 1954
Кол-во страниц: 205
Описание:
Jeden z nejlepších dobrodružných příběhů pro mládež. Jim Hawkins, mapa piráta Flinta a poklad na ostrově ......... Roku 1883 vyšlo pod názvem Zlatý ostrov.
Один из лучших приключенческих романов для молодежи. Джим Хокинс, карта пирата Флинта и клад на острове ......... В 1883 году вышел под названием "Золотой остров".
04 Ladislav Mikeš Pařízek - Kraj dvojí oblohy / Ладислав Микеш Паризек - Страна двух небес
Год выпуска: 1956
Кол-во страниц: 169
Описание:
Dobrodružný román pro mládež, jehož autorem je český cestovatel. Děj je umístěn do Francouzské Západní Afriky k řece Ogové v Gabúnu. Černošský chlapec, který ve svém kmeni získá obdiv jako lovec, prožívá velká dobrodružství v boji s krokodily a pardály a zachraňuje život bílého lovce. Náboženské zvyky černochů a zhoubný vliv čarodějů podávají čtenářům pohled do bídy a vykořisťování domorodých dělníků i do životního prostředí v afrických pralesích. Malý hrdina touží pomoci černošskému lidu a proto pracuje v nemocnici jako pomocník bílého lékaře.
Приключенческий роман для молодежи, автором которого является чешский путешественник. Действие происходит во Французской Западной Африке у реки Огове в Габоне. Мальчик, который в своем племени получил признание как великий охотник, проживает увлекательные приключения в бою с крокодилами и леопардами, и спасает жизнь белого охотника. Религиозные обычаи аборигенов и губительное влияние на племя колдунов формируют у читателя представление о нищете и эксплуатации коренного населения и окружающей среды в африканских лесах. Маленький герой пытается помочь своим людям, и поэтому работает в больнице помощником у белого доктора.
05 Henryk Sienkiewicz - Pouští a pralesem / Генрик Сенкевич - В дебрях Африки
Год выпуска: 1988
Кол-во страниц: 230
Описание:
Děj je časově zařazen na konec 19. století. Vypráví o dvou dětech - o čtrnáctiletém polském chlapci Staši Tarkowském a osmileté Angličance Nele Rawlinsonové. Stanou se obětí únosu a následuje dobrodružství za dobrodružstvím. Děti musí utéci únoscům a zvládat cesty Saharou i pralesy střední Afriky. Bojují s únosci i s tropickými nemocemi. Nakonec se však shledávají se svými rodiči.
Действие романа происходит в конце 19 века. В нем рассказывается о двух детях - четырнадцатилетнем польском мальчике Стасе Тарковском и восьмилетней англичанке Неле Роулайсон. Они становятся жертвами похищения, в результате которого попадают в настоящий круговорот приключений. Дети пытаются убежать от похитителей, и справиться с путешествием через пески Сахары и леса Центральной Африки. Они борются с преследователями и тропическими болезнями. Но, в конце концов, они находят своих родителей.
06 Arthur Ransome - Zamrzlá loď kapitána Flinta / Артур Рэнсом - Замёрзший корабль капитана Флинта
Год выпуска: 1958
Кол-во страниц: 307
Описание:
Třetí - volné - pokračování seriálu o Vlaštovkách a Amazonkách. Děj se odehrává v zimě, kdy je jezero zamrzlé.
Третье - независимое - продолжение сериала о Ласточках и Амазонках. Действие происходит зимой, когда озеро замерзло.
07 Thomas Mayne-Reid - Bezhlavý jezdec / Томас Майн Рид - Всадник без головы
Год выпуска: 1958
Кол-во страниц: 481
Описание:
Příběh se odehrává dávno před válkou Severu proti jihu, hlavní hrdinové románu jsou otrokáři. Farmář Woodley Poindexter se stěhuje do Texasu a hned v počátcích ho potkávají dvě nepříjemnosti. Jeho vůdci zabloudí, výprava se pohybuje v kruhu, a do toho se ještě přižene tornádo. To vše hravě vyřeší mustanger Maurice, mimořádně schopný, leč zjevně neurozený mladý muž. A máme tu lásku, protože Maurice a Poindexterova dcera se do sebe bláznivě zamilují. To se vůbec nelíbí bratranci Calhounovi, proradnému chlapovi, který začíná kout pikle. Protože je Maurice neurozený, stačí jen málo popíchnout Louisina bratra Henryho, aby si to šel s mustangerem vyřídit. To je vše, co řeknu o ději knihy, kdo chce vědět, jak to bylo dál, musí si román přečíst. Jen doplním, že všechny záhy začne na prérii strašit tajemný přízrak – jezdec bez hlavy.
Сюжет разворачивается задолго до войны Севера и Юга, главные герои романа рабовладельцы. Плантатор Вудли Пойндекстер переезжает в Техас, где в пути случаются две неприятности. Его проводник заблудится, экспедиция ходит по кругу, а еще плюс к этому примчится торнадо. Это все игриво решит мустангер Морис, очень способный молодой человек, но, имеющий скромный общественный статус. И тут появляется любовь, потому что Морис и дочь Пойндекстера безумно друг друга полюбят. Это не понравится ее двоюродному брату Колхауну, подлецу, который начинает строить козни. Зная статус Мориса, нужно лишь немного подтолкнуть Луизиного брата Генри на серьезные действия. Это все, что могу сказать о сюжете книги, кто хочет знать, что было дальше должен прочитать роман. Лишь добавлю, что там очень скоро появится таинственный призрак прерии - всадник без головы.
08 Fráňa Velkoborský - Jabloňová stezka / Франя Велкоборский - Яблочная дорога
Год выпуска: 1978
Кол-во страниц: 233
Описание:
Kniha vypráví příběh Jana Jadérka, který si v době osídlovaní Spojených států zvolí za svůj životní úkol sázet stromy na pustých drsných místech, kudy proudí na nová místa tisíce nových kolonistů.
Книга рассказывает историю Яна Ядерка, который во время первых поселений в США, выбирает целью своей жизни сажать деревья в пустынных и бесплодных местах, куда приходят тысячи новых колонистов.
09 Václav Řezáč - Kluci hurá za ním / Вацлав Резач - Ребята, вперед за ним
Год выпуска: 1958
Кол-во страниц: 114
Описание:
Příběhy Valnohy, Zrzka a Sirky ve dvaceti kapitolách. Správní kluci nemají o dobrodružné příběhy nouzi a šikovný autor Václav Řezáč to věděl a do knihy pěkně vše zapsal.
Истории Валноги, Зрзка и Сиркы в двадцати главах. У настоящих ребят нет недостатка в приключенческих историях, и писатель Вацлав Резач это знал, и все подробно написал в книге.
10 Nikolaj Kornejevič Čukovskij - Pod plachtami kolem světa
Год выпуска: 1985
Кол-во страниц: 384
Описание:
Z historie mořeplaveckých objevů 18. století.
11 Witold Makowiecki - Příhody Řeka Melikla
Год выпуска: 1974
Кол-во страниц: 234
Описание:
Až do Kartága byl prodán sedmnáctiletý Melikles, a před smrtí ubičováním ho zachrání řek Kalias a Méd Nehurabhed, tajemná postava, která nás provází spolu s Meliklem až na poslední stránky.
12 Mirko Pašek - Ebenová karavana
Год выпуска: 1959
Кол-во страниц: 334
Описание:
Osud černých obyvatel dvou somálských vesnic, které bílý otrokář zajme a chce prodat do otroctví, jejich beznadějný pochod pouští, ztroskotání lodi, vzpouru a osvobození napínavě líčí dobrodružný román, určený mládeži.
13 Andrej Sergejevič Někrasov - Dobrodružství kapitána Žvanilkina
Год выпуска: 1962
Кол-во страниц: 139
Описание:
V této knize líčí spisovatel osudy hlavního hrdiny Christofera Bonifatjeviče Žvanilkina, který se dvěma přáteli podnikl pozoruhodnou cestu kolem světa na dvoumístné plachetnici.
14 Vítězslav Kocourek - Vzpoura na lodi Bounty
Год выпуска: 1962
Кол-во страниц: 349
Описание:
Vyprávění o první velké vzpouře v anglickém námořnictvu v 18. stol. potvrzuje statečnost a čestnost všech, kdož se dovedli postavit proti tyranii ve znamení spravedlnosti a života opravdu lidského.
15 Miloš Václav Kratochvíl - Podivuhodné příběhy a dobrodružství Jana Kornela
Год выпуска: 1979
Кол-во страниц: 258
Описание:
Podivuhodné příběhy a dobrodružství Jana Kornela, jak je zažil na souši i na moři, mezi soldáty, galejníky, piráty, indiány, lidmi dobrými i špatnými, sám vždy věren svému srdci. Zajímavý příběh českého chasníka, kterého cesty války zavedou od bitvy u Jankova v roce 1645 až do Latinské Ameriky a po dvaceti letech cestování domů.
16 Jiří Hronek - Zlato na Espaňole
Год выпуска: 1961
Кол-во страниц: 288
Описание:
Napínavé líčení příhod španělského chlapce, který se tajně dostal na jednu z lodí Kryštofa Kolumba, prožil s ní její dobrodružnou plavbu a vstoupil s posádkou na dosud neznámý ostrov Espaňolu (Haiti), kde se spřátelil s Indiány a pomáhal jim v jejich bojích s Evropany.
17 Witold Makowiecki - Tři útěky z Korintu
Год выпуска: 1961
Кол-во страниц: 216
Описание:
Děj knihy nás přivádí do šestého století před naším letopočtem. Příběh opět popisuje osudy mladého námořníka Melikla, ale tentokrát se v centru dění objevuje mladý hoch, jménem Diossos. Ten se chce s Meliklovou pomocí pokusit osvobodit svou rodinu z otroctví. Při tak nebezpečném úkolu společně zažívají mnohá dramatická dobrodružství.
18 James Fenimore Cooper - Poslední Mohykán / Джеймс Фенимор Купер - Последний из могикан
Год выпуска: 1984
Кол-во страниц: 446
Описание:
Poslední Mohykán, druhý, zcela samostatný díl slavné pentalogie o zálesákovi Kožené punčoše, se odehrává v době bojů mezi Anglií a Francií na americkém kontinentu. Cooper zde líčí osudy dcer plukovníka Munroa, které se snaží dostat za svým otcem do pevnosti William Henry. Stanou se však zajatkyněmi Indiána Maguy. Po jejich stopách se vydají zálesák Sokolí oko a dva Mohykáni - Čingačgúk a jeho syn Unkas, poslední svého rodu - aby obě dívky zachránili.
Последний из могикан - один из наиболее популярных романов американского писателя Фенимора Купера, принесший ему поистине мировую славу. Это роман о людях смелых, суровых и благородных; это история борьбы и гибели индейцев Северной Америки под натиском буржуазной «цивилизации».
19 Rudolf Fischer - Neznámému na stopě
Год выпуска: 1961
Кол-во страниц: 134
Формат: DOC
Описание:
Dobrodružný příběh z nacistického Německa, učící mladé čtenáře politické uvědomělosti i lidské solidaritě. Z vězení uprchne politický vězeň a zraněn se ukryje kdesi v Drážďanech. Mezi občany, kteří pátrají po něm, aby mu pomohli uniknout, jsou i tři chlapci, jimž se po mnohých zápletkách a překonání nebezpečných situací opravdu podaří vězně nalézt a pomoci mu do bezpečí.
20 Rafael Sabatini - Odysea kapitána Blooda / Рафаэль Сабатини - Одиссея капитана Блада
Год выпуска: 1962
Кол-во страниц: 414
Описание:
Román popisuje pohnuté období konce 17. a počátku 18. století, kdy kolonizátoři bojovali mezi sebou o ostrovy v oblasti Karibského moře. Hrdina románu, odsouzený v Anglii pro velezradu do otroctví, uprchne z plantáže, kam byl deportován, a zorganizuje velké pirátské loďstvo. Zachová si však pevný charakter, jenž ho přivede k boji na straně utlačovaných proti svévolným uzurpátorům.
Это один из самых захватывающих романов в мировой приключенческой литературе. Прототипом благородного флибустьера Блада послужил реальный персонаж — англичанин Генри Морган, некогда раб и пират, ставший вице-губернатором Ямайки.
21 Ernest Thompson Seton - Dva divoši / Эрнест Томпсон Сетон - Маленькие дикари
Год выпуска: 1971
Кол-во страниц: 325
Описание:
O dobrodružství dvou chlapů, kteří žili jako indiáni a o tom co se naučili.
Повесть о том, как два мальчика вели в лесу жизнь индейцев и чему они научились.
22 André Laurie - Dědic Robinsonův / Андре Лори - Наследник Робинзона
Год выпуска: 1962
Кол-во страниц: 242
Описание:
Pokračování románu Daniela Defoa ve kterém autor líčí osudy skupiny přátel, mezi nimiž je i Robinsonův pravnuk, kteří při plavbě ztroskotají a prožijí na osamělém ostrově novou robinzonádu.
Герой романа «Наследник Робинзона» — внук знаменитого Робинзона Крузо — становится обладателем древнейшего священного халдейского талисмана, дающего право на владение Кандагарским эмиратом. Преследование семьи Робинзона кандагарским фанатом, кораблекрушение и другие события составляют канву этого увлекательного романа.
23 Olle Mattson - Briga Tři lilie
Год выпуска: 1963
Кол-во страниц: 176
Описание:
Chlapec Mikel prožívá nejedno dobrodružství při pátrání po osudu svého otce, který zmizel kdesi na moři.
24 S. Martin Chauffierová - Ten druhý jsem já
Год выпуска: 1963
Кол-во страниц: 139
Описание:
Ze série Knihy odvahy a dobrodružství - svazek 64
25 James Fenimore Cooper - Stopař / Джеймс Фенимор Купер - Следопыт, или На берегах Онтарио
Год выпуска: 1963
Кол-во страниц: 436
Описание:
Děj Cooperova Stopaře se odehrává v polovině 18. století.V té době se Anglie snažila utužit své panství v Novém Světě. V Americe se střetala hlavně s francouzskými zájmy. Neproniknutelnými lesy americké divočiny se prodírají čtyři lidé, dva muži a dvě ženy. Jsou to Lučihlav, Indián proslulého kmene Tuskarorů a jeho žena Červnová Rosa. Dalším mužem je námořník Charles Cap, neústupný a podivínsky zaujatý pro moře, a jeho neteř, 19letá Mabel Dunhamová. Mají namířeno do pevnosti k jezeru Ontario za Mabeliným otcem, seržantem Dunhamem.
V lese se setkávají se Stopařem, Sokolím okem, jenž jim vyšel vstříc. Vyslal ho Mabelin otec ze strachu o jejich bezpečí v těchto lesích plných Indiánů. Stopaře doprovází jeho věrný přítel, Mohykán Čingašguk a mladý Jasper Western.
Действие романа происходит во время англо– французской войны за колониальное господство в середине XVIII века. Любимый герой Купера Натти Бампо в этой книге – следопыт и разведчик английской армии. Он отважен, находчив и благороден. Но теперь мы узнаем его не только как храброго разведчика и честного противника, но и как человека, способного на самопожертвование ради счастья любимой девушки.
26 Marian Bielicki - Lacho z rodu Ha
Год выпуска: 1964
Кол-во страниц: 147
Описание:
Dobrodružný román pro mládež odehrávající se v Tibetu po otevření silnice z Číny do Lhasy roku 1955. Autor v díle popisuje, jak tamější obyvatelé věrni sým odvěkým zvykům a (dle jeho názoru) i pověrám žili do té doby primitivním způsobem, který se změnil k lepšímu díky čínské revoluci.
27 Pierre Gamarra - Dobrodružství Opeřeného hada
Год выпуска: 1964
Кол-во страниц: 111
Описание:
Dobrodružný příběh, jehož hrdinové, dva francouzští chlapci, jsou přímo posedlí zájmem o dávné Aztéky a jejich říši. Domnívají se, že v tajemném cizinci, jenž zavítal do jejich městečka, objevili typického Aztéka. Snaží se proniknout k jeho tajemství a nečekaně v něm objeví spisovatele dobrodružných románů pro mládež i poznají, jak se vlastně takové romány píší.
28 Astrid Lindgrenová - Kalle Blomkvist zasahuje / Астрид Линдгрен - Калле Блюмквист и Расмус
Год выпуска: 1964
Кол-во страниц: 118
Формат: DOC
Описание:
Již potřetí přichází proslulý detektiv Kalle Blomkvist k českým čtenářům. A v patách má, jak jinak, ke všemu odhodlané Bílé růže – přátele Anderse a Evu-Lottu. Zase je tu léto, čas prázdnin, a v švédském městečku Lillköpingu znovu vzplála válka dvou Růží. Brzy se ale stane něco, co odvede rytíře Bílé růže jinam, až na jeden ostrůvek u pobřeží, kterých jsou ve Švédsku spousty. Malý kluk Rasmus byl unesen, a kdo jiný by se měl pustit po stopách únosců než Kalle Blomkvist. Vždyť mistr detektiv už má za sebou několik úspěšně vyřešených případů, a jistě svůj um a důvtip opět dokonale uplatní při novém pátrání.
Хорошо, когда выслеживание бандитов лишь увлекательная игра. А если в городе появился настоящий преступник, к тому же киднеппер, похититель детей? Значит, игра закончена, и знаменитому сыщику Калле Блюмквисту нужно проявить необычайную предприимчивость и изобретательность, чтобы победить Зло.
29 Arthur Ransome - Holubí pošta
Год выпуска: 1964
Кол-во страниц: 328
Формат: DOC
Описание:
Dobrodružný román ze seriálu prázdninových příběhů, ve kterém mladí hrdinové opouštějí tentokrát vodu a vydávají se do hor hledat naleziště zlata, přičemž holubí pošta zajišťuje spojení mezi jejich stanovým táborem a domovem.
30 A. Philippa Pearceová - Poklad v jediné růži
Год выпуска: 1965
Кол-во страниц: 232
Описание:
Příběh skoro detektivní, kde hlavními hrdiny jsou dva chlapci. Usilovně pátrají po pokladu, který dávný urozený předek jednoho z nich kdysi ukryl neznámo kam, jako návod zanechal jen nesrozumitelnou říkanku. Od té doby kdysi mocná a bohatá rodina upadala, až skončila v bídě. Právě nalezení ztraceného pokladu by jistě vyřešilo všechny problémy čtrnáctiletého Adama a jeho blízkých. A samozřejmě, že kluci za pomoci neodmyslitelné kánoe Střelky nakonec vlastním přičiněním tajemnou skrýš najdou, jenže prázdnou...
31 Ludwig Renn - Trini / Людвиг Ренн - Трини
Год выпуска: 1965
Кол-во страниц: 329
Описание:
Příběh indiánského chlapce.
История индийского мальчика.
32 Scott O’Dell - Ostrov modrých delfínů / Скотт О'Делл - Остров голубых дельфинов
Год выпуска: 1965
Кол-во страниц: 122
Формат: DOC
Описание:
Příběh indiánské dívky Karany, která zůstane na rodném ostrově sama, opuštěná, bez přátel, bez ochrany, hladová a pronásledovaná divokými psy. A přece se udrží naživu.
Героиня книги – индейская девочка Карана, одна из всего племени осталась на небольшом островке у калифорнийского побережья. Карана сумела наладить жизнь в одиночестве, обеспечить себя едой и надежным убежищем.
Самое главное для Караны – отношения с животными. Для неё «звери и птицы – те же люди, только со своим языком и своей манерой поведения. Без них жизнь на белом свете была бы очень тоскливой».
33 Lev Kiršner - Šifrovaná zpráva
Год выпуска: 1965
Кол-во страниц: 139
Описание:
Příběh o dvou klucích, kteří touží stát se Sherlockem Holmesem. Pilně se na to připravují četbou detektivních příběhů, zkusí takto získané znalostí v praxi při řešení záhady lístku s německým textem a dočkají se při jeho objasnění nemilého překvapení.
34 Miloš Václav Kratochvíl - Napoleon z Černého ostrova
Год выпуска: 1966
Кол-во страниц: 218
Описание:
Román, v němž ožívá kus historie z přelomu 18. a 19. stol. , líčí životní a posléze vítězný boj Francoise Toussainta, stojícího v čele bojovníků černé armády.
Hlavním hrdinou je Francois Toussaint, jeden z armády otroků pracujících na plantážích ostrova Haiti. Autor zachycuje jeho životní osudy od mládí až k vítězným bojům černé armády jíž stál v čele jako velitel a posléze guvernér ostrova Saint Domingue.
35 Ladislav Mikeš Pařízek - Řeka kouzelníků
Год выпуска: 1966
Кол-во страниц: 203
Формат: DOC
Описание:
Kniha cestovatele L. M. Pařízka Řeka kouzelníků je z oněch knih, která čtenáře chytí už svým začátkem a udrží si zájem až do poslední tečky.
36 Marc Soriano - Nezvěstný plukovník
Год выпуска: 1967
Кол-во страниц: 168
Формат: DOC
Описание:
Píše se rok 1889. V Paříži byla právě zahájena slavná Světová výstava a francouzská metropole žije plně ve znamení této významné historické události. Ze všech končin světa se sem sjíždějí významní hosté a město se doslova hemží cizinci.
Do Paříže přijíždí marseillským expresem také plukovník Cripps se svou neteří Annou, aby se tu na několik dnů zastavil na zpáteční cestě z Indie. Už ve vlaku je mu nevolno. Anniny obavy o jeho zdraví ještě vzrostou, když ji strýc, nadšený sběratel starožitností, svěří do úschovy polovinu svého bohatství, zakoupeného v Indii a prosí ji, aby vše dobře opatrovala. V pařížském hotelu se začíná rozvíjet celý řetěz napínavých zápletek a nečekaných příhod, jež se všechny točí kolem jediné hlavní dominanty: tajemného Crippsova zmizení a odstranění všech stop po něm. Také Anna je přepadena a spoutána, avšak podaří se jí uprchnout a spojit se s inspektorem Scotland Yardu Kimmishem, který se ochotně ujímá celého případu. Zřejmě jde o případ velmi složitý, na scéně se objevuje řada podivných a podezřelých osob, mimo jiné i několik Indů, a Kimmishovo pátrání zůstává dlouho bezvýsledné. Nakonec Kimmish přece jen odhalí bandu zlodějů pasoucích po Crippsových starožitnostech, ale padne přitom nečekaně do jiné léčky - Indům, kteří se vypravili po stopách národního pokladu odcizeného v Indii. Jak si však nakonec vysvětlil Crippsovo zmizení, když se ukáže, že ani lupiči, ani Indové s tím nemají nic společného?
Odpověď na tuto ústřední otáýzku najdete až v závěru knihy a budete velmi překvapeni. Rozuzlení hlavní zápletky je totiž skutečně originální, nečekané a přitom - úplně prosté...
37 James Fenimore Cooper - Prérie
Год выпуска: 1967
Кол-во страниц: 289
Описание:
Závěrečná pátá část Příběhů Kožené punčochy, román Prérie.
38 Adam Bahdaj - Bacha, černý paraple!
Год выпуска: 1966
Кол-во страниц: 207
Описание:
Nebývá zrovna obvyklé, aby se celá detektivka točila kolem věci tak obyčejné, netajemné a nezáludné, jako je předpotopní černý deštník. Starý, nemoderní a zaprášený, ke všemu s dvěma dírami vyžranými od myší, takže své majitelce, učitelce angličtiny paní Baumanové, už neslouží k ničemu jinému než k otvírání hoření okeničky. A najednou se po tomhle parapleti začne shánět spousta všelijakých individuí, od tajemného, legračně mluvícího cizince s knírem přes zloděje psů a básníka Tondu až k „Sportovci" v černé kožené bundě a jeho zrzavé milé. Taková nápadná věc nemůže ujít čilému detektivovi Kubíkovi, který až dosud vypátral všechno, co kde k vypátrání bylo, a tak se za pomoci své kamarádky Elišky pustí do záhadného případu. Události se zaplétají a zase rozplétají a vždycky, když už se zdá, že je vyhráno, vyskytne se nová, nečekaná komplikace. Mladí pátrači se pohrouží do případu natolik, že nejedí, nespí, hubnou, a tak nakonec zasáhne rodičovská autorita a milí detektivové dostanou domácí vězení. Nezbývá jim, než aby požádali o pomoc tlustého spolužáka Lenochoda, kterému se - světe, div se - podaří zrovna objevy nejpodstatnější. To ovšem nic neubere na slávě ani Kubíkovi, ani Elišce.
39 Vladimír Šustr - Na Opičí řece
Год выпуска: 1967
Кол-во страниц: 283
Формат: DOC
Описание:
Příběh, který se odehrává v daleké Paraguayi, na Opičí řece, je nabit dobrodružnými a nebezpečnými událostmi téměř na každé stránce. Důležitou roli v románu hrají Češi: rodina trojanova, která se před lety do Jižní Ameriky vystěhovala. Čtrnáctiletá Rosita nejen celý příběh vypráví, ale sama je spolu s domorodým chlapcem Miguelem hrdinkou a nebojácnou iniciátorkou větčiny událostí.
40 Marie M. Kadlecová - Muž a pes
Год выпуска: 1974
Кол-во страниц: 174
Описание:
Dobrodružné a odvážné putování po souostroví Nového Zélandu.
V roce 1877 sem přijel přírodovědec Ondřej Rejšek. Zůstal zde plných jedenáct let a za tu dlouhou dobu procestoval celé území Nového Zélandu, nasbíral velké množství rostlin a nerostů, a především získal nejrozličnější, dnes již vyhynulé druhy ptáků. Mnoha vzácnými úlovky z jeho jedinečné sbírky se dodnes chlubí vídeňské muzeum.
Knížka plná událostí a exotiky, vyzdobená ilustracemi Jiřího Krasla, byla vytvořena s úctou a obdivem k badateli Rejškovi i jeho psu.
41 Konstantin Badigin - Dobyvatelé ledových moří
Год выпуска: 1988
Кол-во страниц: 335
Описание:
Autor líčí nesčetné svízele Amosova a jeho tří druhů, novgorodských kupců, jedoucích s poselstvím k dánskémi králi.
42 Farley Mowat - Hadí spirála
Год выпуска: 1968
Кол-во страниц: 189
Описание:
O této knize by se dalo říci, že se jedná o námořní román. Publikace byla napsána na podkladě skutečných událostí. Zachycuje úsilí o záchranu anglické lodi Leicesteru, která v létě roku 1948 plula z Evropy do Ameriky. Byla poškozena orkánem Hadí spirála natolik, že ji posádka v čele s kapitánem Lawsonem musela za dramatických okolností opustit.
43 Radovan Šimáček - Zločin na Zlenicích hradě L. P. 1318
Год выпуска: 1968
Кол-во страниц: 186
Описание:
Píše se rok 1318, v Čechách vládne Jan Lucemburský a zem je rozdírána ustavičnými spory mezi králem, šlechtou a městy. Vznešení páínové se sešli k přátelskému posezení, aby se pokusili tyto nekonečné spory mezi sebou urovnat. Jeden z pánů je ale zavražděn, druhý obviněn z vraždy. Přichází středověký detektiv, pan Petr Ptáček, a ujímá se vyšetřování.
44 Karel May - Černý mustang
Год выпуска: 1968
Кол-во страниц: 212
Описание:
Černý mustang osnuje úklady proti stavbě železnice, ale nepočítá s Old Shatterhandem a Vinetouem. K tomu se přidá Hobble Frank, Tetka Droll a v neposlední řadě i bratranci Timpeovy. Ono totiž pokrok nejde zastavit, ale to Černý mustang nemůže tušit.
45 Miep Diekmann - Čluny v Brakkeputu
Год выпуска: 1970
Кол-во страниц: 95
Описание:
Dobrodružný příběh z Nizozemských Antil. Vypráví o malém chlapci, který poskytne neznámému cizinci svou loď, aby mu umožnil útěk z ostrova.
46 Richard Halliburton - Toulky světem
Год выпуска: 1969
Кол-во страниц: 418
Описание:
Dobrodružné a romatické toulky Amerikou, Evropou, Afrikou, Asií a Oceánií. Výbor z autorových cestopisů Královská cesta za dobrodružstvím, Za novými světy, Po stopách Odysseových, Létající koberec a Sedmimílové boty.
47 André Laurie - Magnetová hora
Год выпуска: 1969
Кол-во страниц: 303
Описание:
Východiskem a pozadím děje je střední Súdán v době, kdy zde dochází k osvobozeneckému boji súdánského lidu proti egyptské tyranii. Zde hlavní hrdina provede odvážný pokus založený na využití antigravitační síly a dosáhne tak se skupinkou svých spolupracovníků povrchu Měsíce. Napětí a vzrušení přináší obtížná a nakonec šťastně absolvovaná cesta zpět..
48 Zinovij Davydov - Zajatci ledu a noci
Год выпуска: 1972
Кол-во страниц: 204
Формат: DOC
Описание:
V roce 1743 vyplula z Mezeni do Severního ledového oceánu ruská velrybářská loď. Silnou bouří byla zahnána k ostrovu Malý Berún. Tři muži a dvanáctiletý Váňuška - také člen posádky - odešli na průzkum ostrova, a zatímco spali v starém loveckém srubu, byla loď s celou posádkou rozdrcena a potopena ledovcem. Naši čtyři hrdinové, vybaveni jen puškou s pouhými sedmnácti náboji, sekerou a křesadlem, byli postaveni před problém uhájit svou existenci v krutých polárních podmínkách. Museli bojovat s přírodou, zimou, hladem, nemocemi i vlastní beznadějí. Jejich nedobrovolné vyhnanství trvalo plných šest let; za tu dobu jeden z mužů zemřel a malý Váňuška dospěl v muže. Po šesti letech je konečně objevila raskolnická loď a všechny je odvezla zpět do vlasti. Tím však neobyčejné příhody našich trosečníků nekončí. Carevna Jelizaveta, která se dozvěděla o jejich dobrodružství, je dává převézt do Petrohradu a umisťuje je jako novou atrakci ve své zoologické zahradě. Mužům se však podaří odtud uprchnout na Vyg, kde se dají najmout na loď, která má lovit v oblasti Nové země. A tady po nich stopy končí. Loď se už nikdy nevrátila. Pravděpodobně ztroskotala a naši hrdinové našli svůj poslední odpočinek někde v nehostinných pustinách Nové země ... Vášnivé přitakání životu, ať je jakkoli těžký, chlapskost v tom nejlepším slova smyslu, vůle rvát se o život vždy a všude, ať jsou pro to podmínky sebehorší - to jsou nejvýraznější rysy tohoto poutavého, dramatického příběhu.
49 Barbara Bartos-Höppner - Pozor - laviny!
Год выпуска: 1972
Кол-во страниц: 94
Формат: DOC
Описание:
Autorka líčí obtížný výcvik i vzrušující pátrání prostým, záměrně až strohým stylem, bez příkras a patosu. Dramatickým dějem, dokonalou znalostí prostředí, citlivým zachycením vztahů mezi psovody a jejich vysoce inteligentními zvířecími přáteli, zobrazením mužného kamarádství, utuženého společnou prací a překonanými překážkami, řadí se tato kniha úspěšně k dílům, jež se snaží ukázat čtenáři opravdové hrdinství, morální sílu a obětavost prostých lidí v každodenním životě.
50 Richard Armstrong - Zakleté moře
Год выпуска: 1972
Кол-во страниц: 110
Описание:
Richard Armstrong ústy svého mladičkého vypravěče předává čtenáři obraz veliké lidské odvahy, dobrodružství, jaké si my suchozemci ani neumíme představit. můžeme si jenom s Thornem, když se houpá na rozbouřeném moři v záchraném člunu, položit otázku: Bylo, či nebylo tajné moře zakleté?
51 Mirko Pašek - Muž pro Oklahomu
Год выпуска: 1981
Кол-во страниц: 312
Формат: DOC
Описание:
Dobrodružný román - tragický príbeh hrdého kmeňa Komančov a belošky Cyntie, siroty,ktorá vyrastala medzi Indiánmi, osvojila si ich spôsob života a bola šťastná, až kým nestretla znovu belochov...
52 Walt Morey - Sever, můj domov
Год выпуска: 1973
Кол-во страниц: 180
Описание:
V dobrodružném románu pro mládež vypráví populární americký autor Walt Morey příběh patnáctiletého chlapce Brada, kterého se po smrti babičky ujímá kapitán Ed s manželkou Annou. Brad nachází v rybářské rodině nový domov, Anna ho v aljašské divočině učí lovit zvěř, Ed ho bere na lov lososů a nechává ho poznat cenu poctivé práce. Brad si svůj nový domov naplno zamiluje a ze všech sil se brání snahám své jediné pokrevní příbuzné, tetičky Kláry ze Seattlu, která ho chce odvézt do velkoměsta.
53 Konstantin Michajlovič Staňukovič - Muž přes palubu
Год выпуска: 1982
Кол-во страниц: 270
Описание:
V humorne i tragycky ladenych pribezich, skladajicich se v pestry, hluboce prokresleny historicky obraz zivota carskeho valecneho namornictva.
54 Emilio Salgari - Město malomocného krále
Год выпуска: 1974
Кол-во страниц: 200
Формат: DOC
Описание:
Dobrodružný román z prostředí siamského dvora šedesátých let minulého století. Královský ministr, pověřený péčí o posvátné bílé slony, upadne v královu nemilost, když v jediném měsíci zahyne sedm slonů. Ministr, který věnoval slonům všechnu péči a je nevinen, podnikne odvážné pátrání spojené s řadou dobrodružných příhod, v němž pachatele násilné smrti posvátných zvířat odhalí.
55 Jim Kjelgaard - Lovec kuguárů
Год выпуска: 1975
Кол-во страниц: 131
Формат: DOC
Описание:
Kdo z kluků alespoň někdy nezatoužil stát se lovcem, zálesákem, toulat se s puškou v ruce nepřehlednými lesy a liduprázdnými horami, hemžícími se zvěři, spát u ohňů pod širým nebem a den co den prokazovat svou odvahu a vytrvalost. I mladý Johnny Torrington má podobné sny. Na rozdíl od většiny jeho vrstevníků jsou však jeho představy méně romantické, a o to reálnější - žije totiž v drsných horách na americko-kanadském pomezí se svým dědečkem, který sám kdysi takovým lovcem býval. A Jake Kane, jejich soused a dobrý známý, se tímto způsobem živí doposud. Právě proto však Johnny zná i stinné stránky, které s sebou toto povolání nese, nemluvě už o tom, že v době postupující civilizace, které nedotčená divočina neustále ustupuje, se tento způsob života stává i určitým anachronismem. Proto se Johnny chystá raději vystudovat lesnickou školu, aby alespoň tak zůstal věrný své největší lásce - přírodě. Vtom se však znenadání v kraji objeví divoký kuguár - zabiják, kterého je třeba za každou cenu zneškodnit. Jake Kane se tohoto úkolu ujímá a Johnny se k němu s velkým nadšením a zápalem připojí. Lov však neproběhne tak hladce, jak původně očekávali.
56 Vladimír Šustr - Dobrodružství malého indiána
Год выпуска: 1975
Кол-во страниц: 206
Описание:
Autor knížky cestoval roku 1938 Jižní Amerikou. Setkal se tam s indiánským chlapcem, který ho překvapil tím, jak dobře dovedl španělsky. Jmenoval se Togo a za nějaký čas se zbavil nedůvěry k neznámému cizinci. Cizinec mu totiž řekl, že je z Československa, a Togo věděl, že odtud byl i jeho věrný přítel Largo.
Vyprávěl Vladimíru Šustrovi o Largovi a vylíčil mu všechny zvláštní příhody, které spolu prožili. Togo vyprávěl, jak musel s otcem odejít z rodné indiánské vesnice do města bělochů a jak ustavičně snil o návratu; nesměli se však vrátit dřív, dokud nepomstí Indiána Rawatua, kterého běloši zavraždili. Ale Togův otec spatřoval v běloších neomylné vládce, jimž nelze odporovat. Togo si už nevěděl rady, až se jednoho dne setkal s Largem. Poznal, že našel konečně věrného druha, který se zastane pronásledovaných Indiánů. Largo je však vypovězen ze země a povstání, které vypukne, na postavení nejchudších mnoho nezmění.
Nikdo však nedokáže na dobrého Larga zapomenout, a nejvíc se stýská Togovi. Proto vyprávěl tento příběh, proto si znovu připomínal všechny smutné i veselé příhody. A je to poutavé vyprávění, protože Togo skutečně mnoho poutavého prožil.
57 Mirko Pašek - Nesmrtelný kovboj
Год выпуска: 1966
Кол-во страниц: 315
Описание:
Stanley Fort, syn českého otce Stanislava Fořta, který se vystěhoval do Ameriky a změnil si těžko vyslovitelné jméno, zatouží jako mnoho mladíků v jeho věku po rušném životě v prérii. A skutečně se mu i podaří stát se kovbojem. Na obrovské farmě se stává svědkem podvodů i přestupování zákona, seznamuje se s Indiány i plavovlasou krasavicí, která nesmí v žádné pořádné kovbojce chybět, prožívá radosti i žal první lásky, uzavírá přátelství. Krádeže dobytka, úmorné několikadenní putování se stádem, dny, v nichž téměř nesleze ze sedla – to všecko je seznámení s romantikou kovbojského života, jakého se pilný návštěvník filmových westernů těžko naděje.
58 Nikolaj Smirnov - Říše slunce
Год выпуска: 1976
Кол-во страниц: 246
Описание:
Historický dobrodružný román, jehož děj se odvíjí v druhé polovině 16. století. Hlavní postavou je šlechtický revolucionář M.A. Beňovský z Vrbové u Piešťan, který z vyhnanství na Kamčatce prchá na Madagaskar, kde se snaží založit říši blahobytu a spokojenosti.
59 Walt Morey - Zima v kaňonu
Год выпуска: 1978
Кол-во страниц: 161
Описание:
Hlavním hrdinou dobrodružného románu pro mládež Zima v kaňonu je patnáctiletý Petr Grayson, chlapec z velkoměsta, který se po havárii malého letadla ocitne sám uprostřed podhůří Skalistých hor. Naštěstí brzy narazí na srub samotáře Omara Picketta, svérázného starce, který v tomto nádherném koutu přírody žije už přes padesát let. Z kaňonu se nelze dostat dříve, než až na jaře a tak se z chlapce Petra a starocha Omara stávají nedobrovolní spolubydlící. Přes počáteční oboustrané nesympatie se z nich brzy stanou přátelé, Omar učí Petra vše, co zná o přírodě a životě v ní. Seznamuje také Petra s nebezpečím, které tomuto kraji hrozí v od bezohledně ziskuchtivé Zemské dřevařské společnosti. Když se na jaře Petr vrací do civilizace, zasazuje se za záchranu lesa před výborem senátu ve Washingtonu.
60 Jerzy Broszkiewicz - Trosečníci v řece meteorů
Год выпуска: 1977
Кол-во страниц: 157
Описание:
Sci-fi román z doby, kdy všechny planety sluneční soustavy jsou již hospodářsky využívány, vypráví o dětech, které přiletěly na prázdniny za rodiči na umělou planetu a v nastalé katastrofě jsou nuceny bez ohledu na vyspěloutechniku počítačů užívat vlastního rozumu, vůle, citu i mravních zásad..
61 Götz Rudolf Richter - Lvi přicházejí
Год выпуска: 1978
Кол-во страниц: 368
Описание:
Richterův dobrodružný román Lvi přicházejí zavede čtenáře do Afriky na konci 19. století, kdy vrcholila snaha vyspělých kapitalistických zemí - Velké Británie, Francie a Německa - získat pro sebe co největší část tohoto přírodním bohatstvím tak oplývajícího kontinentu.
Bohatě rozvětvený a barvivě vyprávěný příběh nás seznámí s prostým - pro nás však exotickým životem v kikujské vesnici, jehož klidnou hladinu naruší zločin spáchaný z touhy po majetku. Očima hrdinů této knihy - několika afrických vesnických dětí a bílého chlapce, sirotka, kterého se afričtí vesničané ujali - sledujeme s napětím důsledky tohoto zločinu i jeho konečné objasnění. Spolu s nimi se však také dozvídáme o hrůzách otroctví, o lovech na otroky, o nelidských podmínkách v Angličany zakládaných pracovních táborech. Spolu s nimi se stáváme svědky postupného pronikání bílých kolonizátorů do nitra Afriky, postupné kolonizace, jež zdánlivě přináší světlo civilizace, ve skutečnosti však znamená jen další zotročení Afričanů, a jež je příčinou mnoha změn narušujících jejich život.
Richterův dobrodružný příběh tedy nejen udrží čtenáře v napětí do poslední stránky, ale přinese mu spolu s výstižným a barvitým obrazem africké krajiny a přírody i mnoho zajímavých faktů z historie afrického kontinentu.
62 Hester Burton - Bez doprovodu bubnů
Год выпуска: 1979
Кол-во страниц: 175
Описание:
Joe a Dick Hintnovi jsou stejní venkovští chlapci jako tisíce jiných. Žijí na jihu Anglie počátkem předminulého století, a nebýt bouřlivých událostí doby, které je do sebe vtáhnou, nejspíš by prožili v rodné vesnici celý život. Jenže je čeká jiný osud. Stále narůstající bída je dožene k účasti na vzpouře zemědělských dělníků a po jejím potlačení jsou stejně jako mnozí další odsouzeni k deportaci do tehdy nově osidlované země - Austrálie. V řetězu příhod a dobrodružství, které je od sebe oddělí, se nakonec daleko lépe osvědčí statečný mladičký Joe než jeho sice starší, ale mnohem výbušnější, vznětlivější a v jistém smyslu i nezralejší bratr Dick. Spolu s Joem zažije čtenář bouři na moři, viděnou tentokrát nikoli zrakem námořníků, ale očima trestanců uzavřených v podpalubí, zažije těžké začátky nového života, plného dřiny i všudypřítomného nebezpečí uprostřed exotického tasmanského buše a nakonec ničivý lesní požár, uprostřed něhož se Joe za dramatických okolností znovu setká s Mary, svou kamarádkou z dětství a první nesmělou láskou. Daleko od svého někdejšího domova, daleko od zná-mých a přátel se oba mladí lidé sblíží ještě víc...
63 Theodore V. Olsen - Léto bubnů
Год выпуска: 1979
Кол-во страниц: 128
Описание:
Příběh přátelství indiánského chlapce a syna farmáře se odehrává v Americe v 19. století. Zároveň líčí válečný konflikt mezi bělochy a indiány kmene Sauků.
64 Mirko Pašek - Děvče pro Oklahomu
Год выпуска: 1980
Кол-во страниц: 348
Описание:
Třetí část volné románové trilogie ( Muž pro Oklahomu, Ztracená prérie, Děvče pro Oklahomu ) o Oklahomě v době osídlování indiánských území bílými osadníky rozvíjí příběh dospívající dívky, dcery českého vystěhovalce.
65 Radovan Šimáček - Kříž proti kříži
Год выпуска: 1980
Кол-во страниц: 243
Описание:
Pohled na křižácké výpravy byl dříve zkreslován romantickým pozlátkem hrdinství a boje za křesťanskou víru. Současní historikové je však spíše označují vedle inkvizice, bartolomějské noci, masakrů domorodého obyvatelstva v Americe a obchodu s otroky za jeden z největších zločinů na lidstvu, jehož se v dějinách dopustil křesťanský Západ. Nejvíc bývá odsuzována čtvrtá křížová výprava, která zbraň namířenou proti pohanům obrátila proti křesťanské byzantské říši a skončila z ryze kořistných pohnutek krvavým vypleněním Cařihradu roku 1204. Autorovi se podařilo zachytit nejen dobrodružné prostředí rytířské výpravy, ale postihl i rub křižáckých výbojů a rytířství, hodnotí spravedlivé i rytířské ctnosti – statečnost, věrnost danému slovu a smysl pro čest. Náš hrdina, mladý rytíř Vítek z Klokot, je jako syn své doby poznamenán jejími předsudky, pověrčivostí a šlechtickou hrdostí, avšak smysl života hledá v lásce k rodině a domovu a v takové práci, aby se lidem lépe vedlo na zemi.
66 Vjasčeslav Palman - Tajemství pytlácké jeskyně
Год выпуска: 1981
Кол-во страниц: 234
Описание:
Dramatické pátrání po pytlácké bandě je zasazeno do rámce kavkazské přírody.
67 Johan Fabricius - Tonek z Napoleonovy armády
Год выпуска: 1981
Кол-во страниц: 226
Описание:
Klasik nizozemské literatury líčí v dobrodružném románě osudy chudého holandského chlapce, který se nechá naverbovat do napoleonské kadetky a po výcviku se dostává do válečné vřavy. S kamarádem z kadetky prožívá drobná dobrodružství, účastní se mnoha bitev a posléze i bitvy u Waterloo.
68 Jaroslav Pecháček - Taliánský marš
Год выпуска: 1982
Кол-во страниц: 236
Описание:
Historický román z rakousko-italských válečných střetnutí v době revolučních hnutí v Itálii v l. 1848-1849 má formu vyprávění českého vojáka z rakouské armády.
69 Pierre Pelot - Ostrov dravců
Год выпуска: 1983
Кол-во страниц: 139
Описание:
Dvoudílný vědeckofantastický román francouzského autora Pierra Pelota má několik velkých předností. Opírá se sice o nejnovější poznatky vědy a techniky, jak se u tohoto žánru předpokládá, avšak nenadužívá jich a soustřeďuje svou pozornost na děj, události, akce — na rušný život hrdiny v jiném prostředí, než je naše. Příběhy se odehrávají někdy ve čtvrtém tisíciletí na naší zemi. Arian Day je jako odpůrce expanzivní politiky vládnoucích tyranů pověřen úkolem zničit sto tisíc zárodků budoucích vojáků pro galaktické války, které chtějí lidé vést. Úkol splní, ale je chycen a poté osvobozen představiteli tajné odbojové organizace. Dostává další úkol: Má se na vesmírném korábu vydat s Corianem (bytostí z jiného vesmíru) do jednoho z paralelních světů a najít tam pro omezený počet lidí, kteří mají naději na přežití galaktických válek, klidné místo, kde by mohli začít nový život. A tak začíná napínavé dobrodružství nestárnoucího mladého muže Ariana Daye. Autor spolu s ním hledá svět nezatížený hříchy přecivilizovanosti a upozorňuje na nebezpečí, které hrozí lidstvu ze zneužití vědy a pokroku.
70 Valentin Pikul - Škola plavčíků
Год выпуска: 1983
Кол-во страниц: 234
Описание:
Knížka Valentina Pikula je jedna z těch, které možná neuspokojí povrchního čtenáře, zato však tomu, koho zaujme, přinese četbu plnou dramatické životní pravdy i nejedno cenné poučení - nejen o životě námořníka, ale rozšíří i jeho faktické znalosti z této pro nás poněkud exotické oblasti.
Je to příběh čtrnáctiletého chlapce Savky, syna námořníka, který se po evakuaci z obleženého Leningradu přihlásí do učiliště válečného námořnictva, podstoupí těžký výcvik a projde ještě boji na konci války. Zároveň s jeho životním příběhem zachytil autor pestré osudy celého kolektivu mladých, nezralých a nezkušených lidí, které těžká válečná situace dvaačtyřicátého a třiačtyřicátého roku uvrhla přímo do nejtvrdších podmínek.
Spisovateli se podařilo podat výstižný obraz životních osudů i duševních pochodů svého hrdiny, chlapce se smyslem pro mravní odpovědnost a čestnost, díky jimž obstojí v těžkých zkouškách. Zároveň popisuje velice zajímavě a často až detailně celý průběh výuky a výcviku příštích námořních navigátorů, kormidelníků; bocmanů, jimiž se chlapci mají stát. Jestliže se v této části knihy projevuje hluboká znalost moře a námořnického života, je to jen praktický doklad hlubokého autorova proniknutí k celé látce příběhu, tedy i znalosti lidských charakterů. Na Pikulově přístupu k látce je obzvlášť cenná pravdivost, otevřenost a nevyumělkovanost, s níž líčí tvrdý válečný život, v němž se zocelují i lámou charaktery. Je to skutečně knížka, která má všechny předpoklady k tomu, aby zanechala v mladém čtenáři hluboký a trvalý dojem.
71 Arsenij Semjonov - Za sobolem na kraj světa
Год выпуска: 1983
Кол-во страниц: 287
Описание:
Vyprávění o bouřlivých výpravách za bohatstvím východních okrajů Ruska.
72 Heda Halířová - Udet, syn divočiny
Год выпуска: 1984
Кол-во страниц: 159
Описание:
Čtenáři románů Eduarda Štorcha setkají se v tomto vyprávění s odlišným přístupem k dávné minulosti. Štorch se zajímal o pravěk i jako amatérský archeolog a své příběhy měl podložené všemi dostupnými vědomostmi své doby.
Spisovatelka Heda Halířová se nechala v příběhu o Udetovi inspirovat spíše svou fantazií než vědeckými fakty. Protože však její fantazie a vypravěčské umění jsou bohaté, vystupují před námi pravěcí hrdinové jako živí. Udet a jeho sestra Charida bojují o život, zdolávají přírodní překážky a lidské i zvířecí nepřátel: prchají před kmenem chlupatců - primitivních lidí, kteří je kdysi unesli, a hledají svůj rodný kmen na savaně. Z nutnosti zlepšují své nástroje, obleky, obydlí, stávají se vynalézavými. Chvílemi projevují i první záblesky citu, obzvláště když svůj rodný kmen konečně najdou. Spisovatelka staví vedle sebe méně vyvinutý kmen chlupatců a kmen savany. Mezi nimi stojí Udet a Charida, osamělí uprchlíci, kteří pospolitý život kmene nikdy nezažili. Neznají výhody uspořádaného společenství, které má oheň a kde je každý bezpečnější. Oni dva se však tvrdým životem zocelili, takže jim kmen projevuje nakonec obdiv a je ochoten přijmout je mezi sebe. Udetovi dokonce náčelník nabízí svou hodnost - toho však napůl ještě láká divoký život s ochočeným vlkem Dagem a na lidské společenství si bude muset postupně zvyknout.
Milovníci napínavých příběhů si tu přijdou na své a zájemci o pravěk se mohou ptát: mohlo to tak opravdu být?
73 Stanislav Šusta - Tři kroky do tmy
Год выпуска: 1985
Кол-во страниц: 332
Описание:
Ústřední postavou knihy je Franta Svátek, se kterým čtenář prožije chvíle při boji proti nacistům a později proti teroristům.
74 Lajos Hevesi - Dobrodružství Andráse Jelkyho
Год выпуска: 1985
Кол-во страниц: 250
Описание:
Když se András Jelky, devatenáctiletý krejčí a hlavní hrdina dobrodružného románu loučí se svými rodiči v maďarském městečku Baje - touží totiž nejen prohloubit své zkušenosti v řemesle, ale také poznat cizí kraje a procestovat svět - netuší, jak vrchovatě se mu jeho přání vyplní.
Nejprve pracuje po nějakou dobu v dílně svého bratra, který žije ve Vídni - a přestože by zde mohl být spokojen, nemá ani tady stání. A tak ho bratr pošle do Paříže, do jednoho z předních krejčovských salónů.
A právě na této cestě se začne odvíjet celá řada dobrodružství, jež má András prožít. V Německu sice unikne verbířům, zanedlouho poté je však zajat. I když se mu podaří uprchnout, čeká jej nebezpečná cesta po oceánu - a nakonec Jižní Amerika.
András pozná i Afriku, nemine ho otroctví, ale opět se mu podaří prchnout. Zachrání ho loď plující do Číny, ale i zde je András vystaven vážnému nebezpečí, a proto prchá do Kantonu, který v té době patřil k holandským državám. Zdání, že se zde definitivně usadí - ožení se totiž a má i vlastní dílnu - je klamné.
Záhy je pověřen vedením výpravy na Cejlon.
A o tom, že ani zde dobrodružství našeho hrdiny , jehož postava není smyšlená - András Jelky byl skutečně známým maďarským cestovatelem 18. století - nekončí, se čtenáři přesvědčí sami.
75 Alexandre Dumas - Salvator I+II
Год выпуска: 1986
Кол-во страниц: 382+454
Описание:
Romány Alexandra Dumase poskytují čtenáři vždy znovu a znovu vzrušující četbu. Na historickém pozadí se odvíjejí romantické příběhy plné milostných zápletek, politických intrik, únosů, soubojů, záměn osob a nečekaných odhalení, v nichž po složitých a zdánlivě bezvýchodných zápasech nakonec vždy zvítězí dobrá nad zlem a spravedlnost nad bezprávím.
Román o Salvatorovi zavádí čtenáře do doby vlády krále Karla X., nedlouho po porážce Napoleona Bonaparta a znovunastolení monarchie. Slabošský král není schopen ani ochoten chápat zájmy národa a jeho vláda má jen jediný zájem: udržet se u moci. V zemi narůstá nespokojenost, naživu je dosud hodně Napoleonových stoupenců, rozmáhají se tajné společnosti usilující o změnu vlády a rozbujelá policie má plné ruce práce. Její šéf Jackal rozhodně netrpí žádnými skrupulemi a za pomoci rozvětvené sítě konfidentů ovládá celou Paříž.
Ústřední hrdina románu, tajemný Salvator vystupující navenek v roli veřejného posluhy (čtenář však již záhy tuší, že jeho skutečná totožnost je jiná) stojí uprostřed této nepřehledné situace' vždy na straně práva. Za pomoci svých nesčetných přátel, které má jak v lidových vrstvách, tak i v nejvyšších kruzích, se stále znovu a znovu pokouší vyzrát na vychytralého Jackala a zjednat průchod spravedlnosti. Úporně a neúnavně, navzdory všem překážkám se snaží prokázat nevinu Gaetana Sarrantiho, který byl nespravedlivě odsouzen k smrti za vraždu a loupež. Policie skutečného pachatele zná, nemá však zájem na jeho odsouzení; z politických důvodů dává přednost tomu, aby byl jako sprostý vrah odsouzen bonapartista Sarranti, nepohodlný vládě svým smýšlením. Salvator obstarává důkaz za důkazem, ale pokaždé znovu a znovu takový důkaz za vydatné pomoci policie zmizí, než může dojít k odhalení. Salvator se však nevzdává...
76 Josef Kutík - Bílá vydra
Год выпуска: 1987
Кол-во страниц: 280
Описание:
Dobrodružný román z drsné kanadské přírody ličí robinzonádu mladého českého přistěhovalce v podmínkách arktické pustiny.
77 Zdeněk Mareš - Sehni se pro kámen
Год выпуска: 1988
Кол-во страниц: 262
Описание:
Dobrodružný román z doby husitské.
78 Torill Thorstad Hauger - V zajetí Vikingů
Год выпуска: 1988
Кол-во страниц: 235
Описание:
Historický román vypráví o dvou irských sourozencích, kteří se dostanou do otroctví Vikingů.
79 Pierre Pelot - Dlouhý lov
Год выпуска: 1990
Кол-во страниц: 114
Описание:
Zakyr, žijící ve svém srubu uprostřed Ohia je se svým životem spokojen, až do osudné chvíle, kdy se na mýtině objeví obrovitý grizzly...
80 Clifford Donald Simak - Poselství z vesmíru
Год выпуска: 1990
Кол-во страниц: 205
Описание:
Sbírka sedmi sci-fi povídek amerického autora.
81 Walter Farley - Černý hřebec
Год выпуска: 1999
Кол-во страниц: 165
Описание:
Kniha o dobrodružství a odvaze. Začalo to na lodi jménem "Drake", kde se plavil pihovatý chlapec Alexander Ramsay, říkali mu Alek.
Alek jel z prázdnin z Indie od strýčka Ralpha. Jeli několik dní než dorazili do Afrického přístavu. Začali nakládat zboží, ale Alek si toho nevšímal, dokud vzduchem neprojelo zaržání. Alek zjistil, že na loď nakládají koně. Byl černý jako uhel a divoký arabský hřebec.
82 Joseph Sheridan Le Fanu - Zelený děs
Год выпуска: 1991
Кол-во страниц: 225
Описание:
Povídková kniha irského spisovatele Josepha Sheridana Le Fanu In a Glass Darkly spatřila ve své rodné zemi poprvé světlo světa v r. 1872 a sám autor tehdy stěží mohl tušit, že si právě touto knihou natrvalo zajistí čestné místo mezi klasiky žánru trochu nepřesně označovaného jako horror.
83 Tonke Dragt - Dopis pro krále
Год выпуска: 2000
Кол-во страниц: 381
Описание:
V knize Dopis pro krále se šestnáctiletý Tiuri vydává na dráhu rytíře-doručovatele poté, co dostal rozkaz od umírajícího rytíře. Musí v co největším utajení doručit dopis králi země Unauwen. Dobrodružná cesta mladíka vede horami, lesy a údolími, kde za každým zákrutem čeká nějaké nebezpečí. Dopis však nesmí za žádných okolností padnout do špatných rukou!
84 František Běhounek - Swansonova výprava
Год выпуска: 2001
Кол-во страниц: 256
Описание:
Osudy britské výpravy, která v džunglích Konga pátrá po ložisku uranu. U sopky, která je zdrojem uranového smolince, naleznou ztracený svět, posunutý ve vývoji do pravěku a obydlený podivuhodnými zvířaty.
85 Walter Farley - Syn černého hřebce
Год выпуска: 2001
Кол-во страниц: 174
Описание:
3.díl ze série o Černém hřebci.
Bohatý šejk plní své slovo a daruje potomka slavného hřebce Blacka chlapci Alekovi. Satan je nadějný dostihový kůň a Alek doufá, že bude stejně dobrý jako Black. Zkrocení Satana se ale nezdá tak jednoduché a je otázka, jestli se vůbec podaří...
86 Barbara Veit - Velký oheň
Год выпуска: 2001
Кол-во страниц: 138
Описание:
příběh o divoké australské přírodě a mezilidských vztazích.
Доп. информация:
За подсказку и помощь в переводе сердечно благодарю yurgen_cz
скрытый текст
Зарегистрирован:
  • 29-Апр-12 03:20
  • Скачан: 603 раза

Скачать .torrent

19 KB

Тип: обычная
Статус: проверено
Размер: 313.3 MB  ·  magnet85C7A04CA4F418F98A1B6640F01312D87A9FE61A
  • Свернуть поддиректории
  • Развернуть
  • Переключить
  • Увел./умен. окно
загружается...
 
All rights reserved © 2017-2018
Loading...
Error